Tekninen johto

Tekninen johto osallistuu yhteen tai useampaan kehitysprojektiin vaihtelevin vastuualuein. Yleensä tässä roolissa toimiessa vastataan sovelluksen teknisestä arkitehtuurista ja valvotaan muiden projektissa toimivien kehittäjien työtä. Tekninen johtaja toimii usein myös mentorina henkilöille, joille käytetty teknologia on vierasta.

Sardion Oy pystyy täyttämään teknisen johtajan roolin tarjoamalla parhaita toimintatapoja, projektissa tuotetun koodin katselmointia, kehittäjien mentorointia ja sovellusosien suunnittelua.