Sovelluskatselmointi

Sovelluskatselmoinnin tyypillinen tarve on heikkouksien tai haavoittuvuuksien löytäminen sovellusprojekteista. Näitä voivat olla mm. väärinkäytetyt tietokantaresurssit, vajavainen käsitys käytettyjen tekniikoiden vaikutuksesta tai puutteellinen ymmärrys sovelluksen käyttämistä datarakenteista.

Katselmoinnin tuloksena syntyy raportti, joka listaa huomionarvoiset havainnot kaikilla sovelluksen alueilla mukaanlukien arkkitehtuuri, suunnittelu, dokumentaatio ja varsinainen sovelluskoodi.

Sardion Oy:n henkilöstöllä on menestyksekäs historia sovelluskatselmoinnissa, jonka tuloksena on korkealuokkainen raportointi, joka tarjoaa korjausehdotuksia asiakkaalle niin, että projekteissa eteneminen voi jatkua menestyksekkäästi.