Sovellusarkkitehtuuri

Sovellusarkkitehtuuri määritellään liiketoiminnan vaatimusten pohjalta. Tämä sisältää sovellusten, tietovarastojen ja mahdollisten palvelujen keskinäisen kanssakäymisen määrityksen.

Sovellusarkkitehtuurilla tarkoitetaan tapaa, jolla usean sovelluksen saumatonta yhteensopivuutta hallinnoidaan.

Sardion Oy tarjoaa palvelunaan apua määritysten tarkasteluun ja sen varmistamiseen, että niiden toteutus on kannattavaa valituilla tuotteilla ja, että ne sopivat yrityksen määrittämään sovellusarkkitehtuuriin. Kun uusia sovelluksia syntyy tai vanhoihin toteutetaan muutoksia, sovellusarkkitehtuuri varmistaa näiden toimivuuden suhteessa muihin sovelluksiin.